Domov

História a popis

Záhorská galéria vznikla v roku 1984 ako regionálne odborné pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu výtvarného umenia spätého so záhorským regiónom. Sídlom galérie je neskorobarokový kaštieľ v Senici, poschodový  s manzardovou strechou a výrazným vstupným portálom, postavený v roku 1760, údajne podľa projektu viedenského architekta F.A. Hillebrandta v parku, z ktorého sa zachovala iba časť. 

Umelecké zbierky pre zamýšľanú galériu sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici od  polovice 60. rokov.  V súčasnosti obsahujú zbierkové fondy galérie 3 127 umeleckých diel. Záhorská galéria nemá stálu expozíciu. Nepravidelne usporadúva letnú výstavu Umelci Záhoria, zostavenú z najhodnotnejších diel.

Záhorská galéria poskytuje ohláseným skupinám odborný lektorský výklad, predaj katalógov, pohľadníc  atď. Výsledky výskumnovedeckej činnosti publikujú pracovníci galérie najmä v katalógoch výstav v edícii Umelci Záhoria (od roku 1985 - 45 zväzkov). Od roku 1992 organizuje galéria celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty.


Expozícia

Záhorská galéria v Senici nemá stálu expozíciu, ale odborne a metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku v Skalici, založenú v roku 1991, koncepcia Mgr. B. Juríčková. Tu sa nachádza stála expozícia umelcovej tvorby, ktorá bola najnovšie reinštalovaná do dnešnej podoby v roku 2005 pri príležitosti storočnice skalického múzea. Galéria Koreszkovej tvorby v Záhorskom múzeu v Skalici pozostáva z vybranej kolekcie 31 umelcových krajinárskych olejomalieb a 12 kresieb so skalickými a ostatnými záhorskými motívmi zo zbierok galérie.


Vstupné

Dospelí - 1,00 EUR

Deti, študenti, dôchodcovia - 0,50 EUR